Geometrie


Ke kontrole a seřízení geometrie nově používáme nové a moderní laserové zařízení fy. Koch z německa. Velkou výhodou tohoto zařízení je že při upínání na ráfek kola nedochází ke kontaktu kovových částí z ráfkem tím je vyloučeno jakékoliv poškození ráfku , to jistě ocení každý majitel elektronových kol. Nedílnou sočástí měření, je tištený protokol s nastavenými hodnotami geometrie. Provádíme seřízení přední,pokud to konstrukce nápravy dovoluje, tak i zadní nápravy!